اعضای کمیته اجرایی

 

..........  .......... ...........
دکتر سید هادی ناصری: دبیر کنفرانس

دکتر باقر مير اشرفي: دبیر کمیته علمی

دکتر نظام الدین مهدوی امیری: نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 

دكتر داود درويشي: دبير اجرايي كنفرانس

دکتر یحیی طالبی: رئيس دانشكده علوم رياضي- دانشگاه مازندران

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دکتر ا... بخش یزدانی

دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر ایرج مهدوی

دکتر رضا ندیمی

دکتر سامان بابایی

دکتر مهدی فلاح جلودار

دکتر احمد پوردرويش

دکتر محمد تقی میرمصطفایی

دکتر احمد مرادی

دکتر فائزه زحمتکش

دكتر زهرا عليزاده

دكتر بابك خبيري

دكتر اميد غلامي

خانم تهمينه اسدي

آقای رحمت رزاقی