حامیان کنفرانس

 

.........

·        انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

·        مركز بين المللي بهينه سازي و تصميم گيري