ثبت نام و هزینه ها

 

جهت شرکت در کنفرانس فرم زیر را تکمیل کرده و به آدرس icordm@gmail.com    ارسال نمایید

دریافت فرم ثبت نام و هزینه ها

 

تذکر

حداقل ارائه کننده مقاله می بایست در کنفرانس ثبت نام نماید
هر شرکت‌کننده مجاز است بیش از یک مقاله در کنفرانس ارائه نماید. اما برای هر مقاله می بایست به طور جداگانه حق ثبت نام پرداخت نماید
تعداد صفحات مقاله حداکثر 8 صفحه و بر اساس فرمت کنفرانس قابل پذیرش می باشد. مقالات خارج از این ضابطه برای داوری ارسال نخواهند شد
تخفیف دانشجویی مشمول افرادی می گردد که با ارائه کارت معتبر دانشجویی و راساً نسبت به ثبت نام در کنفرانس اقدام نمایند. دانشجویان موظفند کپی کارت دانشجویی خود را به همراه رسید بانکی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند
جهت درج صحیح اطلاعات پرداخت هزینه ها، خواهشمند است هزینه ثبت نام، هزینه غذا و هزینه اسکان را در فیش های جداگانه پرداخت نمایید. ضمنا در قسمت پرداخت کننده کد مقاله های مربوطه حتما قید شود
کد مقاله پس از ارسال مقاله ، به آدرس الکترونیکی ارسال کننده مقاله ارسال می شود
شرکت کنندگانی که عضو انجمن نیستند ولی علاقمند به استفاده از تخفیف عضویت می باشند. می توانند کلیه هزینه ها را با تخفیف معیین شده پرداخت نمایند و در زمان حضور، در محل کنفرانس نسبت به عضویت در انجمن اقدام نمایند
با توجه به هماهنگی بعمل آمده، امکان حضور شرکت‌کنندگان بدون ارائه مقاله نیز وجود دارد. بدیهی است برای استفاده از خدمات همایش و به ویژه گواهی شرکت در همایش و کارگاه‌ها لازم است شرکت‌کننده نسبت به ثبت نام مطابق با راهنمای ارائه شده اقدام نماید