روش آماده سازی مقاله

 

علاقمندان می‌توانند مطابق با فرمت مشخص شده در ذیل نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند 

 

 

 

تعداد صفحات مقاله حداکثر 8 صفحه و براساس فرمت کنفرانس قابل پذیرش می‌باشد. مقالات خارج از این ضابطه برای داوری ارسال نخواهد شد

حداقل ارائه کننده مقاله می‌بایست در کنفرانس ثبت نام نماید. 

هر شرکت کننده مجاز است بیش از یک مقاله در کنفرانس ارائه نماید. اما برای هرمقاله می‌بایست به طور جداگانه حق ثبت نام پرداخت نماید