نحوه پرداخت حق ثبت نام

 

 

نحوه پرداخت حق  ثبت نام

 

** دانشجویان با ارایه تصویر کارت  دانشجویی از %50 تخفیف برخوردار می شوند.

** همراه داشتن اصل کارت دانشجویی و اصل فیش واریزی در اولین روز استارت آپ الزامی است.
** به علت محدودیت، الویت با افرادی است که برای ثبت ­نام سریعتر اقدام نمایند

** هزینه ثبت نام :  500000 ( پانصد هزار )  ریال   می باشد

** مبلغ فیش واریزی بابت ثبت نام را به حساب جاری شماره  0111269776008  نزد بانک ملی شعبه مرکزی بابلسر  به نام موسسه فرهنگی هنری میزبان واریز و فیش مربوطه را به آدرس پست الکترونیکی  sanat1379@yahoo.com  ( دبیرخانه دائمی اولین استارت آپ گردشگری مازندران ) ارسال نمایید .