محورها ی استارت آپ

محور های برگزاری استارت آپ و ایده های خلاق:


حمل و نقل

اسکان و اقامت

خدمات بانکی و بیمه ای

 خدمات اطلاع رسانی

 خدمات پذیرایی و رفاهی

 خدمات الکترونیک

 خدمات فناوری اطلاعات

 گردشگری و سلامت

 محیط زیست و گردشگری

بوم گردی و گردشگری دریایی

معرفی جاذبه ها و محصولات گردشگری

سایر زمینه های گردشگری