سازمان کنفرانس

 


 

دبیر افتخاری کنفرانس: دکتر نظام‌الدین مهدوی امیری

(رئیس انجمن تحقیق در عملیات ایران)

 


 

دبیر کنفرانس: دکتر سید هادی ناصری

 


 

 

دبیر کمیته علمی: دکتر باقر میراشرفی

 

 

 

دبیر کمیته اجرایی: دکتر داوود درویشی سلوکلایی

 

  • تماس با ما
    • آدرس: بابلسر-دفتر نمايندگي انجمن ايراني تحقيق در عمليات- دبیرخانه كنفرانس دومین ملي مدل‌سازي رياضي در علوم و مهندسی

    • شماره تماس : 01135302472- 09119113181

    • پست الکترونیک : nhadi57@gmail.com