تاریخ‌های مهم

 
مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات:         95/11/10


اعلام نتایج داوری مقالات:                       95/11/25


مهلت ثبت نام :                                         95/11/30

 

زمان برگزاری:                                  95/12/3