اعضای کمیته علمی

 

...
دکتر نظام‌الدین مهدوی امیری (دبیر افتخاری کنفرانس- رئیس انجمن تحقیق در عملیات ایران)

دکتر سید هادی ناصری (دبیر کنفرانس )

 دکتر باقر میراشرفی(دبير كميته علمي)

 دکتر داود درویشی سلوکلایی (دبیر اجرایی کنفرانس)

دکتر ایرج مهدوی (دانشگاه علوم و فنون بابل)

دكتر عقيله حيدري (دانشگاه پيام نور)

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی (دانشگاه مازندران)

دکتر آرزو نازی قمشلو (دانشگاه تهران)

دکتر میرمحسن پدرام (دانشگاه خوارزمی)

دکتر غلامرضا نخعی زاده (دانشگاه کارسروهه-آلمان)

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دكتر ترانه تجويدي (دانشگاه الزهرا)

دكتر فائزه زحمتكش (دانشگاه گوانگجو-چين)

دکتر جعفر پورمحمود (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

دکتر کیوان امینی (دانشگاه رازی کرمانشاه)

دکتر مازیار صلاحی (دانشگاه گیلان)

دکتر سهراب کرد رستمی (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد لاهیجان)

دکترمحمدرضا صافی (دانشگاه سمنان)

دکتر علیرضا امیر تیموری (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت)

دکتر بهروز علیزاده (دانشگاه صنعتی سهند تبریز)

دکتر مهدی فلاح جلودار (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت ا... آملی)

دکتر رضا قنبری (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر احمد مرادی (دانشگاه مازندران)

دکتر احمد پوردرويش (دانشگاه مازندران)

دکتر محمدتقی میرمصطفایی (دانشگاه مازندران)

دکتر سامان بابایی (دانشگاه سمنان)

دکتر رضا ندیمی (دانشگاه مازندران)

دکتر محمد مهدی پایدار (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

دکتر مهدی طلوع (دانشگاه استراوا جمهوری چک)

دکتر محمد سلیمانی ورکی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا...آملی)